info About Duniani


Duniani - more than just an enviromental bag.


Duniani säljer återanvändbara miljökassar för att minska användningen av engångskassar och öka miljömedvetenhet.
Pengarna går till ett miljöprojekt i Tanzania, Dar es salaame.
Miljöprojektet handlar om att förmedla kunskap och fördelarna med sortering och återvinning av olika material till lokalbefolkningen.
Genom att öka miljömedvetenhet inom sortering och återvinning skulle det bidra till att bespara mängder av energi och naturresurser.
Det skulle också minska problematiken med nedskräpning på gator, torg och vid folkhemmens bakgårdar.

Duniani har som mål och vision att bygga upp en strukturerad återvinningstation och minska att avfallet hamnar i deponier och i våra hav. Avfall som hamnar i deponier orsakar stora miljöskador och hälsoproblem för människor som bor i närområden.
Deponering av avfall bidrar även till stora mängder markanvändning plus att det bidrar till luftföroreningar och giftigt lakvatten.
Dunianikassen är snygg, praktiskt, slitagestark, vatten och smutsavstötande och miljövänlig.
Den är tillverkad av PP-Non-woven. Ett mer miljövänligare alternativ. Energisnål vid tillverkningen och materialet kan återvinnas. Vi har alla ett ansvar för den här planeten vi bor på, istället för att prata agerar vi!